Rally Estonia
Fia WRC Autosport
 
Pealtvaatajate info:
telefon +372 56 700 498
e-mail support@rallyestonia.ee
Vastame kõnedele ja meilidele E-R vahemikul 9-17
 

Rally Estonia külastajate käitumis- ja turvalisusreeglid

Kõigi Rally Estonia külastajate, töötajate ja ürituse korraldajate turvalisuse tagamiseks on Rally Estonia koostanud reeglid, mida peaksid järgima kõik, kes viibivad Rally Estonia ürituse valdustes – katsetel, pealtvaatamisaladel, EXPO ja Service park aladel ning Eesti Rahva Muuseumi (ERM) siseruumides ja seda ümbritseval territooriumil. Ka üheainsa inimese ebakultuurne või ümbritsevale ohtlik käitumine võib viia häiretele ürituse toimumises, seada ohtu inimeste tervise ja heaolu ning võib äärmisel juhul viia ka ürituse katkestamiseni ja kõigi inimeste evakueerimiseni. Seepärast palume kõigil eranditult järgida allpool toodud reegleid ning juhtida tähelepanu nende täitmise vajadusele ka teistel inimestel, kes neid reegleid kasvõi kogemata eiravad. 

Rally Estonia külastaja meelespea üritusel osaledes ning pealtvaatamisalades liigeldes:

 • Ära tule, kui Sa oled haige
 • Liigu oma grupis
 • Püsi oma grupis
 • Desinfitseeri
 • Kanna maski (pealtvaatamisalades alates 10. eluaastast kohustuslik, ilma maskita alale ei lubata)
 • Ära sotsialiseeru
 • Lae alla mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga.
 • Võta kaasa isikut tõendav dokument

1. Sissepääs ja rallipääsmed

 • Sissepääsu Rally Estonia pealtvaatamisaladele ning katsetele tagab rallipass. Ilma rallipassita raja äärde ega pealtvaatamisaladele siseneda EI SAA! 
  • Rallipass tagab sissepääsu AINULT teie rallipassi grupile määratud pealtvaatamisaladele, täpne info rallyestonia.ee lehel. Rallipassid on seotud konkreetse inimese isikukoodiga (e. isikustatud) ja kehtivad ainult käe peale kinnitatuna. Palun võta kaasa isikut tõendav dokument.

  • Juhul, kui üks isik soetab pileti mitmele inimesele (sh. seob ka isikukoodidega), on nimetatud ostu sooritanud isik käesoleva dokumendi kinnitamise alusel vastutav kõikide kaasnevate isikute reeglipärase käitumise eest.

 • Pealtvaatamisalade sissepääsudel toimub turvakontroll, mille käigus on turvatöötaja(te)l õigus vajadusel teostada sisenda soovivate isikute valduses olevate esemete, s.h. kottide, taskute jne. sisu läbivaatust. Turvakontrollist keelduvaid Külastajaid raja äärde ei lubata. Turvatöötajatel on õigus piirata pääsu Üritusele isikutel, kelle valduses on keelatud esemeid. Turvatöötaja(te)l on õigus pealtvaatamisaladelt ja raja äärest välja suunata isikuid, kes panevad toime keelatud tegevusi.

 

1.1. Keelatud esemed:

Pealtvaatamisaladele ei lubata mistahes isikutel, s.h. Külastajatel siseneda alljärgnevate esemetega:

 

 • alkohoolsed joogid;

 • narkootilised, pürotehnilised, kergesti süttivad, mürgised, radioaktiivsed, määrivad, tugevalõhnalised ja muud ebaselge koostisega ained;

 • külm- ja tulirelvad;

 • suured spordikotid, kohvrid jms. ruumikad esemed, mis segavad kaaskülastajate heaolu;

 • muud tsiviilkäibes keelatud esemed või esemed mis võivad kahjustada teiste isikute elu või tervist või võib kahjustada ralli läbiviimist.

Korraldajal puudub kohustus keelatud esemete hoiule võtuks.

1.2. Keelatud tegevused:

Pealtvaatamisaladel on keelatud mistahes isikutel, s.h. Külastajatel alljärgnevad tegevused:

 • lahtise tule tekitamine ja kasutamine ning mistahes pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine;

 • nähtavate joobetunnustega (alko-narko) viibimine;

 • ebakorrektselt ja teisi külastajaid häirivalt käitumine;

 • toitlustusteenuse osutamine, s.h. toidu valmistamine, kaasatoodud toiduainete, s.h. jookide pakkumine, serveerimine ja müük;

 • muude Ürituse Korraldajaga kirjalikult kokkuleppimata teenuste osutamine ning atraktsioonide ja väljapanekute teostamine;

 • Rally Estonia ajaks kehtestatud lennupiirangualas on droonide lennutamine rangelt keelatud! Lennata on lubatud ainult Rally Estonia korraldusega seotud droonidel. Ilma loata lendavad droonid kõrvaldab politsei droonitõrjeseadmega, võtab drooni ohu tõrjumiseks vallasasjana hoiule ning drooni lennutaja (piloodi) suhtes kohaldatakse vastutust seaduse alusel. Ilma loata lennutatud drooni tõrjumisega kaasneda võiva kahju eest on vastutav drooni lennutaja (piloot).

 

2. Liikluskorraldus, parkimine

 • Et tagada ürituse sujuv kulgemine, palun kleebi enne üritusele tulemist parkla pääse auto esiklaasi sisemisele küljele, kõrvalistuja poolsesse paremasse ülemisse nurka.
  Ilma parkla kleebiseta parkimisaladele ei pääse.

 • Ürituse raames on parkimine lubatud rangelt AINULT korraldajate poolt ettenähtud parkimisaladele. Parkides väljaspool korraldaja poolt ettenähtud alasid, tuleb jälgida kõiki Liiklusseaduses loetletud sõiduki peatumise ja parkimise nõudeid. Vales kohas parkivad sõidukid teisaldatakse ning teisalduse kulud kannab sõiduki omanik.

 • Teedel liigub palju autosid, arvestage võimalike seisakutega, parkimisele kuluva ajaga ja jätke piisav varu ka sobiva vaatamiskoha leidmiseks. Ametlik ralliraadio Elmar ja liiklusinfo platvorm Waze on operatiivseimad kanalid info saamiseks ummikute, võistluse seisakute, parkimise jne kohta.

 • Ürituse ajal sõiduteedel liigeldes ning parkimisaladesse pääsemisel palume varuda piisavalt aega, kohustuslik on järgida Liiklusseaduses sätestatud reegleid, pidades kinni piirkiirusest ning järgides liiklemise hea tava suuniseid. 

 • Üritusel autoga liigeldes ning parklatesse sisenemisel tuleb rangelt järgida liiklus- ja parkimiskorraldajate poolt etteantud korraldusi. 

 

3. Kiiruskatsete jälgimine, ohutus ning turvalisus

 • Rallit saab jälgida VAID korraldaja poolt loodud ametlikes pealtvaatamisalades, mis on välja toodud kiiruskatsete kaartidel.

 • Katse lõppemisel avab raja rohelise vilkuriga lõpuauto. Juhime tähelepanu, et kahe läbimise vahel kiiruskatset liiklemiseks ei avata.  

 • Rangelt on keelatud viibida sildiga „KEELUALA“ märgitud tsoonides, rallit on lubatud jälgida ainult selleks ettenähtud pealtvaatamisalades.

 • Erilise tähelepanuga hoolitse enda laste ja kaasavõetud koduloomade eest.

 • Võistlusauto möödudes seisa püsti ning vaata auto poole, et võimaliku ohu korral saaks kiiresti reageerida.

 • Kõigi turvatöötajate korraldusi tuleb täita tingimusteta. Kui neilt või nullautodelt laekub korraldajatele info, et kiiruskatset ei saa ohutult läbi viia, jäetakse see lihtsalt ära. Kui te näete ohtlikult käituvaid pealtvaatajaid, siis aidake neid korrale kutsuda.

 • Kui pealtvaataja seab oma käitumisega ohtu katse või ralli toimumise, on korraldajal õigus esitada isiku vastu kahjunõue

Piletiostu kinnitamiseks on jäänud 00:00